Zásady zpracování osobních údajů

V tomto dokumentu najdete kompletní informace o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází, když používáte webové stránky www.frosch-eko.cz, objednáváte produkty v internetovém obchodu a v dalších situacích, které jsou popsány dále.

Tyto webové stránky provozuje společnost Melitta ČR s.r.o., IČ: 256 01 211, se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 53867, která je zároveň správcem osobních údajů.

Pokud máte ohledně zpracování osobních údajů jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat na naší adrese, či na e-mailu: frosch-eko@ergotep.cz nebo telefonním čísle: +420 222 581 713.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů byly naposledy aktualizovány 01.08.2023 a vztahují se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

1. Objednávka zboží a reklamace

Na základě objednávky zpracováváme osobní údaje, které byly uvedeny v rámci objednávkového formuláře. Takovými osobními údaji jsou především: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IČ, DIČ, název společnosti, adresa/sídlo, doručovací adresa, platební údaje, údaje o objednávce a jakékoliv další osobní údaje, které byly uvedeny.

Tyto osobní údaje zpracováváme pro vyřízení objednávky, zaslání a doručování zboží, případně i pro vyřízení reklamace. Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. Údaje zpracováváme také kvůli evidenci a archivaci smlouvy, včetně daňových dokladů a pro případ, že by mezi námi vznikl spor. Zpracování je tak nezbytné též pro splnění naší právní povinnosti a pro účely našich oprávněných zájmů.

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let od realizace poslední části smlouvy, pokud jiný právní předpis či případný spor nepožaduje, abychom uchovávali smluvní dokumentaci po dobu delší.

Pokud jste to neodmítli, můžeme vám na e-mailovou adresu či telefonní číslo posílat obchodní sdělení týkající se relevantní nabídky našeho zboží. Tento postup nám umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, neboť jste našimi zákazníky. Zasílání těchto obchodních sdělení můžete kdykoliv jakýmkoliv způsobem odmítnout – například proklikem přímo v obchodním sdělení (v e-mailu či sms) či zasláním zprávy na e-mail: frosch-eko@ergotep.cz nebo dopisem na naši adresu. Pro tyto účely zpracováváme vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, a to na základě oprávněného zájmu a po dobu 3 let od poslední objednávky, pokud dobu neprodloužíte.

2. Uživatelský účet

Pokud si na webových stránkách založíte uživatelský účet, budeme zpracovávat tyto osobní údaje: uživatelské jméno, e-mail, heslo, historii objednávek, fakturační a doručovací adresu.

Tyto údaje zpracováváme kvůli administraci uživatelského účtu a zjednodušení objednávkového procesu, a to po dobu 5let od posledního přihlášení, a to na základě souhlasu, který jste při vytvoření účtu udělili. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět, např. e-mailem či dopisem, potom ale není možné využívat uživatelský účet a jeho výhody.

3. Chat na webových stránkách a komunikace

Na webových stránkách se s námi můžete rychle a jednoduše spojit pomocí chatu „Napište žábě“ nebo se nám ozvat na e-mail.

Pokud v rámci této komunikace uvedete jakékoliv osobní údaje, můžeme je v nezbytném rozsahu zpracovávat, abychom mohli vaše dotazy či stížnosti zapracovat a vyřešit. Důvodem jejich zpracování může být plnění smlouvy, uplatnění práv či náš oprávněný zájem. Zpracovávat vaše osobní údaje můžeme po dobu nezbytně nutnou pro řešení a vyřízení komunikace, nanejvýš po dobu 2 měsíců v případě oprávněného zájmu, nesvědčí-li nám jiný právní důvod. Pro zajištění této komunikace a její zabezpečení také zpracováváme údaje, které jste v této komunikaci uvedli, zejména jméno a příjmení, e-mail, a dále též IP adresu.

4. Sociální sítě

Kontaktovat nás můžete i na sociálních sítích, a to konkrétně na Facebook a Instagram, kde nás všude najdete pod uživatelským jménem @frosch.czsk. Pokud s námi budete komunikovat prostřednictvím sociálních sítí, můžeme, bude-li to třeba, též zpracovávat vaše jméno, příjmení, uživatelské jméno, e-mailovou adresu či telefonní číslo a další údaje, které uvedete v rámci komunikace, a to proto abychom vám mohli odpovědět a vyřešit vše, co bude třeba, a to po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení komunikace. Důvodem tak může být jednání o smlouvě (např. vyřizování reklamací) či náš oprávněný zájem.

V případě interakce s naším profilem na sociální sítích (líbí se mi, sdílení apod.), s námi může provozovatel těchto sociálních sítí, společnost Meta Platforms, Inc. sdílet některé další údaje, např. o počtu osob nebo účtů, které zobrazily, okomentovaly nebo reagovaly na naše příspěvky, a také souhrnné demografické a další údaje, které nám pomohou lépe pochopit interakce uživatelů s našimi profily, a to v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů a vaším nastavením na těchto sociálních sítích.

5. SOUTĚŽE

Pokud se budete chtít účastnit některé ze soutěží, které občas pořádáme, budeme potřebovat zpracovávat vaše osobní údaje, a to pro vaše zařazení do soutěže, výběr výherce a doručení výhry. Může jít o jméno a příjmení či uživatelské jméno na sociální síti, e-mail, telefon a doručovací adresu, případně další údaje, které nám sdělíte. Další potřebné údaje můžeme ještě specifikovat podle typu soutěže.

Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracováváme na základě souhlasu, který nám zapojením do soutěže udělíte. Tento souhlas se zpracováním lze samozřejmě vzít zpět, ovšem v takovém případě není vaše další pokračování v soutěži možné.

Osobní údaje uchováváme po dobu soutěže a po dobu, kterou potřebujeme k doručení výhry a případně i uplatnění výhry.

6. Cookies

Naše webové stránky používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies také vkládají třetí strany, které jsme zapojili. Níže v tomto dokumentu vás informujeme o používání cookies na našem webu.

Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy.

Co jsou to skripty?

Skript je část programového kódu, který slouží k tomu, aby naše webové stránky fungovaly správně a interaktivně. Tento kód je spuštěn na našem serveru nebo na vašem zařízení.

Co je to webový maják?

Webový maják (nebo pixelová značka) je malý, neviditelný kus textu nebo obrázku na webu, který se používá ke sledování provozu na webu. Za tímto účelem mohou být zpracována a ukládána data pomocí používaných webových majáků. Používáme takto pixel od společností Google Inc. a Meta, Inc., a to pro analýzu akcí, které na našich webových stránkách provádíte, a to na základě nastavení cookies, které provádíte.

6.1 Funkční soubory cookies

Funkční soubory cookies jsou nezbytné pro funkčnost webu či pro poskytování našich služeb. Tímto způsobem například zůstanou položky v nákupním košíku, dokud nezaplatíte. Tyto cookies můžeme umístit bez vašeho souhlasu, proto jsou ve výchozím nastavení povoleny a nelze je zakázat.

V případě, že jsou v rámci tohoto typu cookies zpracovávány osobní údaje, je právním důvodem náš oprávněný zájem. Proti tomuto zpracování však můžete vznést námitku a cookies si zakázat např. ve vašem prohlížeči, v takovém případě ale nelze zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našich webových stránek.

6.2 Statistické cookies

Statistické soubory cookies využíváme k optimalizaci webových stránek pro naše uživatele. Díky těmto statistickým cookies získáváme přehled o používání našich webových stránek. Žádáme vás o povolení k ukládání statistických souborů cookies, které můžete udělit prostřednictvím cookies lišty

V případě, že jsou v rámci tohoto typu cookies zpracovávány osobní údaje, je právním důvodem náš oprávněný zájem, případně váš souhlas udělený prostřednictvím cookies lišty.

6.3 Marketingové cookies

Marketingové cookies jsou soubory cookies k zobrazování či přizpůsobení reklamy pro marketingové účely.

V případě, že jsou v rámci tohoto typu cookies zpracovávány osobní údaje, je právním důvodem váš souhlas, který jste udělili prostřednictvím cookies lišty.

6.4 Tlačítka sociálních médií

Na naše webové stránky jsme zahrnuli obsah od Facebook a Instagram k propagaci webových stránek (např. „like“, „pin“) nebo sdílení na sociálních sítích jako Facebook a Instagram. Tento obsah je vložen s kódem odvozeným z Facebook a Instagram a umísťuje soubory cookie. Tento obsah může ukládat a zpracovávat určité informace pro personalizovanou reklamu.

Přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů těchto sociálních sítí (které se mohou pravidelně měnit a najdete je zde: https://www.facebook.com/privacy/policy a zde https://privacycenter.instagram.com/, a přečtěte si, co dělají s vašimi (osobními) údaji, které zpracovávají pomocí těchto souborů cookies. Získaná data jsou v maximální možné míře anonymizována. Facebook a Instagram se nacházejí ve Spojených státech amerických a může tedy docházet k přenosu vašich osobních údajů do této země, s čímž souhlasíte používáním jejich služeb.

7. Umístěné cookies

V tabulce níže najdete seznam cookies, které používáme, jejich kategorie i dobu, po které jsou používány. Najdete v ní také poskytovatele služby, která danou cookies zpracovává a může tak mít přístup k vašim osobním údajům, pokud jsou zpracovávány.

NázevSlužbaExpiraceKategoriePopis účelu souboru cookie
_gafrosch-eko.cz2 rokystatistickéRegistruje jedinečné ID, které se používá pro generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá web
_ga#frosch-eko.cz2 rokystatistickéPoužívá Google Analytics ke shromažďování údajů o tom, kolikrát uživatel navštívil webovou stránku a také data o první a poslední návštěvě.
_gcl_aufrosch-eko.cz3 měsícemarketingovéPoužívá Google AdSense k experimentování s účinností reklamy na webových stránkách s využitím jejich služeb.
_sp_id.#frosch-eko.cz2 rokystatistickéShromažďuje údaje o návštěvách uživatele na webu, jako je počet návštěv, průměrný čas strávený na webu, jaké stránky byly načteny za účelem generování zpráv pro optimalizaci obsahu webových stránek
_sp_ses.#frosch-eko.cz1 denstatistickéPoužívá Snowplow Analytics ke sledování toho, jak uživatelé procházejí a interagují s webovou stránkou.
ads/ga-audiencesgoogle.comRelacemarketingovéPoužívané službou Google AdWords k opětovnému oslovení návštěvníků, kteří pravděpodobně přejdou na základě on-line chování návštěvníků napříč webovými stránkami.
elementorfrosch-eko.cztrvaléfunkčníSoubor cookie umožňuje vlastníkovi webové stránky implementovat nebo změnit obsah webových stránek v reálném čase.
IDEdoubleclick.net1 rokmarketingovéneklasifikováno
PHPSESSIDfrosch-eko.czRelacefunkčníZachovává stav uživatelské relace napříč požadavkům stránky
retargetingc.seznam.czRelacemarketingovéRegistruje chování uživatele a navigaci na webu a dále interakci s aktivními kampaněmi. Používá se pro optimalizaci reklamy a pro efektivní zacílení.
sidseznam.cz30 dnímarketingovéZachovává stavy uživatelů napříč požadavkům stránky.
snowplowOutQueue_#_getd1fc8wv8zag5ca.cloudfront.nettrvaléstatistickéRegistruje statistické údaje o chování uživatelů na webu. Používá se pro interní analýzu webovým operátorem.
ssupp_#widget-v3.smartsuppcdn.comtrvaléneznáméneklasifikováno
test_cookiedoubleclick.net1 denfunkčníneklasifikováno
wc_cart_hash_#frosch-eko.cztrvaléfunkčníneklasifikováno
wc_fragments_#frosch-eko.czRelacefunkčníneklasifikováno
wp_woocommerce_session_#frosch-eko.cz2 dnyfunkčníneklasifikováno

7.1 Volba cookies

Když poprvé navštívíte náš web, ukážeme vám vyskakovací okno s vysvětlením o cookies. Jakmile kliknete na tlačítko „Přijmout“, přijmete tím všechny kategorie cookies. Pokud kliknete na tlačítko „Odmítnout“, odmítnete udělit povolení pro všechny volitelné kategorie cookies, což jsou všechny kromě Funkčních, ty totiž můžeme používat i bez vašeho svolení. Pokud zvolíte tlačítko „Uložit předvolby“, vyjadřujete svůj souhlas s používáním kategorií souborů cookies a doplňků popsaných ve vyskakovacím okně a v těchto Zásadách, které jste aktivně povolili. Používání cookies můžete zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že naše webové stránky již nemusí fungovat správně.

Svou volbu povolení jednotlivých kategorií cookies můžete kdykoliv změnit níže.

7.2 Správa nastavení souhlasu

8. Povolení/zakázání a odstranění cookies

Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte naše webové stránky.

Tyto zásady zpracování cookies byly zpracovány na základě scanu službou Cookiebot dne 26.07.2023.

9. Vaše práva týkající se osobních údajů

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:

 • Právo na informace: Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, jak je zpracováváme a jak dlouho budou uchovány.
 • Právo na přístup: Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy a které zpracováváme.
 • Právo na opravu: Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo omezit rozsah zpracování vašich osobních údajů, kdykoli budete chtít.
 • Právo na výmaz: Máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s našimi oprávněnými zájmy.
 • Právo na odvolání souhlasu: Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat.
 • Právo na kopii: Máte právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na námitku: proti zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu můžete podat námitku. Řídíme se tím, pokud neexistují oprávněné důvody ke zpracování.

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Kontaktní údaje najdete úplně nahoře v hlavičce těchto Zásad. . Máte-li stížnost na to, jak nakládáme s vašimi údaji, rádi bychom se o tom dozvěděli, ale máte také právo podat stížnost kontrolnímu orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů), případně se obrátit na soud.

10. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou zpracovatelů a příjemců osobních údajů, které využíváme pro jejich zpracování nebo poskytování našich služeb. Jsou jimi:

 • poskytovatel služby webhostingu, serverových a cloudových služeb,
 • poskytovatel marketingových služeb a poskytovatel portálu Heureka
 • poskytovatel mailingového softwaru,
 • poskytovatel služby pro rozesílku sms,
 • poskytovatel účetního software,
 • poskytovatelé doručovacích, přepravních a balicích služeb,
 • poskytovatelé platebních bran,
 • provozovatel e-shopu,
 • softwarová podpora e-shopu,
 • webmaster e-shopu.
 • a případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době nevyužíváme.

Zpracovatelé či příjemci, jejich názvy či názvy jimi poskytovaných služeb se mohou měnit, vždy ale pečlivě dbáme na jejich výběr a zajištění ochrany vašich osobních údajů. Pokud vás zajímá, kdo konkrétně a aktuálně nám tyto služby poskytuje, napište nám na e-mail:  frosch-eko@ergotep.cz

 

11. Předávání osobních údajů mimo EU

Jelikož využíváme i některé zahraniční zpracovatele, může docházet k předávání osobních údajů mimo EU, o čemž vás tímto řádně poučujeme. Jde konkrétně o tyto zpracovatele:

 • Společnost Google Inc.,
 • Společnost Meta Inc.

S těmito zpracovateli máme uzavřené zpracovatelské smlouvy, která obsahují standardní smluvní doložky či odpovídající ujednání a záruky ochrany osobních údajů. Více informací o zpracování a ochraně osobních údajů ze strany těchto společností najdete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs a https://cs-cz.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer

V případě dotazů nebo komentářů ohledně zpracování osobních údajů či souborů cookies a tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

Melitta ČR s.r.o.
Smíchov Gate
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5
Česká republika

E-mail: frosch-eko@ergotep.cz
Telefonní číslo: +420222581713

Hledání

Hledejte mezi produkty či našimi články.

Top produkty