Zasaďte strom se žabkou Frosch

Jedním ze základních pilířů značky Frosch je péče o životní prostředí. Nejedná se o pouhou frázi, ale o filozofii zakořeněnou v základech značky, a to již od roku 1986. Samozřejmostí jsou udržitelné obaly, z recyklovaných a opakovaně recyklovatelných materiálů, které jsou součástí uzavřeného cyklu – nevzniká tedy žádný nový plastový odpad, který by zatěžoval naši planetu. Tato recyklační iniciativa zahrnuje jak plastové obaly lahví, tak plně recyklovatelné etikety či netoxický tiskový inkoust. Při zpracování plastů navíc není využívána ropa, dopad na životní prostředí se tedy opět minimalizuje.

Ať už se jedná o rostlinné složení z obnovitelných zdrojů evropského původu či recyklované obaly, značka Frosch každoročně usiluje o to, aby svými inovacemi přispěla k udržování životního prostředí.

Naší novou iniciativou pro Českou a Slovenskou republiku pro rok 2022 a další roky je výsadba mladých stromků. Za každé dva produkty zakoupené u vybraných zákazníků zasadíme novou sazenici.

Pro sadbu jsme si zvolili oblast Moravského krasu a blízké okolí, kde jsme v kontaktu se zkušenými lesníky a zhruba 450ti malými vlastníky, které podpoříme při zalesňování nových oblastí.

Obtíží, kterým čelí české lesy je řada. Nechvalně známý kůrovec ničí každý rok tisíce hektarů lesa. Nejvíce zasažené jsou smrkové monokultury, ale také borovice a některé druhy listnatých dřevin. Lesy ale netrápí jen tento parazit. Škodí jim i sucho, vítr a nedostatek podzemní vody, ze které stromy čerpají vláhu. Stromy poražené například větrem pak napadá druhotný škůdce, lýkožrout, který se velmi rychle množí a ve finále napadá i zdravé stromky. Vlivem houbových onemocnění, jako je dřevokazná houba václavka, ubývají z našich lesů jak jehličnany, tak i jilmy a jasany. Jasany napadá také ničivá nekróza, díky které tyto krásné stromy chřadnou každoročně na tisících hektarů.

Jak se mění klima ve střední Evropě, mění se i skladba našich lesů. Dle zprávy ministerstva životního prostředí bylo v roce 2019 poprvé v historii vysazeno více listnatých než jehličnatých stromů, které pokrývají kůrovcem a suchem zdevastované holiny. Pestrý lesní porost je totiž méně náchylný k hrozbám jako je kůrovec a dokáže se lépe přizpůsobovat klimatickým změnám. Tyto nové lesy sázíme pro budoucí generace, než totiž vznikne nový vzrostlý les, trvá to zhruba 100 let.

Není tedy pochyb, že výsadbu nových stromků je nutno podpořit. Pro tuto aktivitu jsme si vybrali Moravu, neboť byla a je jedním regionů dlouhodobě nejvíce strádajících vlivem sucha, kůrovce a dalších parazitů.

Výsadbou nové sazeničky však práce nekončí. Nadále je potřeba je chránit, před zvěří, jako jsou jeleni nebo daňci, kteří si obzvláště pochutnají na listnatých sazenicích. Tuto péči svěřujeme do rukou odborníků. A jaké stromky sázíme? I toto rozhodnutí necháváme na zkušených lesnících, kteří rozhodnou kde a jaký druh stromku bude vysazen, aby byl co nejlépe podpořen místní ekosystém. Vybíráme mezi 7 – 8 druhy dřevin, od javorů, modřínů, buků až po smrky. První výsadba proběhla na podzim 2022 a bude pokračovat i v následujících letech. V každém cyklu může být vysazeno až tisíce sazenic.

Děkujeme, našim partnerům i zákazníkům za to, že s námi usilují o lepší budoucnost!

Hledání

Hledejte mezi produkty či našimi články.

Top produkty