Recyklační iniciativa

Recyklační iniciativa

Recyklace nefunguje. Odpad z recyklačních kontejnerů nestíháme zpracovávat. Ale co kdyby tomu mohlo být jinak? Značka Frosch díky pokročilým technologiím, které nepatentuje, dosahuje toho, co by mělo být budoucností všech plast zpracovávajících firem.
Produkty Frosch získávají svůj obalový materiál v plastovém odpadu, a to z 20 % přímo ze žlutých kontejnerů, do kterých nejspíše i vy každý den vyhazujete svůj vytříděný plastový odpad.

Princip uzavřeného cyklu

Princip uzavřeného cyklu

Značka Frosch usiluje o dosažení skutečně uzavřeného cyklu svých produktů. Protože je-li cyklus uzavřen, nevzniká žádný nový plastový odpad. Věříme, že plast je materiál, který lze používat opakovaně, a tak k němu přistupujeme. Plast může být dobrým sluhou, ale špatným pánem, proto ze starých lahví vyrábíme lahve nové. 

V roce 2012 společnost Werner & Mertz, výrobce značky Frosch, vyvinula se svými partnery z odvětví proces pro získávání vysoce kvalitního recyklovaného materiálu (recyklátu) z plastového odpadu.  Ten je natolik technologicky vyspělý a bezpečný, že může být využíván i pro výrobu obalů pro kosmetické přípravky, což bylo dříve nemyslitelné. 

Výsledkem tohoto úsilí je, že naše PET a PE lahve jsou vyráběny z 100 % recyklovaného plastu. 

To bohužel není běžná praxe. Většina plastového odpadu je v současné době downcyklována (recykluje se tak, aby se získal materiál nízké kvality) a vyváží se do jiných zemí nebo se spaluje („energeticky využívá“). Pouze malá část prochází zpracováním, z něhož se získá vysoce kvalitní materiál, tedy upcyklací. To je však skutečné plýtvání, neboť plast je materiál, který lze recyklovat téměř do nekonečna.

Co je vlastně recyklát?

Často skloňované označení, ale víme co si pod ním skutečně představit a jak vzniká?

Recyklát označuje použitý plast, v našem případě recyklovaný plast. Recykláty pro výrobu našich PET lahví (polyethylentereftalát) pocházejí ze žlutého kontejneru na tříděný plastový odpad (nejméně 20 %) a ze zálohovaných plastových lahví (80 %).

Celé to funguje následujícím způsobem: Společnost W&M vyvinula unikátní technologii vysokorychlostní laserové spektroskopie pro jemné vytřídění PET vloček z plastových lahví nashromážděných ve žlutých recyklačních kontejnerech, která spočívá v laserové separaci nečistot a jejich oddělení od čistého PET granulátu. Zůstane čistý recyklát z jediné suroviny. Z tohoto materiálu vyrábíme nové lahve, které lze opět vyhodit do recyklačního kontejneru, znovu zpracovat a znovu z nich vyrobit lahve. Vzniká tak nekonečná recyklační smyčka. Lahve recyklujeme a vyrábíme nové přímo na ploše našeho výrobního závodu vedle výrobních linek.

PIR vs PCR

Tyto záhadné zkratky pod sebou skrývají dva typy plastového odpadu, které využíváme pro výrobu nových lahví. PIR neboli recyklát z průmyslové činnosti a PCR neboli recyklát ze spotřebitelských plastů. Jak název napovídá, recyklát z průmyslové činnosti neprošel rukami spotřebitelů. PCR zase představuje druh plastového odpadu se kterým se setkáváme každý den – například plastové tašky, obaly nebo vratné lahve.

Neviditelné nebezpečí: mikroplasty

Kromě zjevného znečišťování oceánů plastovým odpadem na náš číhá další nebezpečí v podobě tzv. mikroplastů. Tímto termínem se označují drobné plastové částečky z kosmetiky a čisticích prostředků, které se dostávají do oceánu a nakonec i zpět k nám. Toto nebezpečí tedy neohrožuje jen životní prostředí ale i přímo nás. Mikroplasty se dostávají do naší potravy například skrze ryby a mořskou sůl a ohrožují tak naše zdraví. Proto považujeme za klíčové přistupovat k výrobě produktů jinak a zaručujeme se za to, že z našich produktů žádné mikroplasty nevznikají.
Ekologické iniciativy

Primární vs sekundární mikroplasty

Sekundární plasty vznikají tak, že se velké kusy plastových obalů v důsledku tření či jiného mechanického vlivu rozpadají během času na menší a menší částice. Týká se to veškerého odpadu, který se „ztratí“ v životním prostředí, jako např. plastové tašky a lahve, ale též otěry z pneumatik, bot, syntetického oblečení. Primární mikroplasty se nacházejí se v zubních pastách, peelingových krémech, sprchových gelech nebo šampónech nebo v pracích prášcích. Tyto mikroplasty jsou do produktů přidávány zcela záměrně.

Hledání

Hledejte mezi produkty či našimi články.

Top produkty