Dodací a platební podmínky

Dodání zboží

 1. Zboží se dodává na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak. 
 2. Místo a termín dodání potvrdí prodávající kupujícímu v potvrzení objednávky.
 3. Obvyklá lhůta pro dodání zboží činí 3 pracovní dny. Není-li zboží skladem, může dodací lhůta činit až 30 dnů, o čemž bude kupující prostředky elektronické komunikace při potvrzení objednávky prodávajícím nebo bez zbytečného odkladu po tomto potvrzení vyrozuměn. Po uplynutí i této lhůty je možno s kupujícím sjednat další dodací lhůtu; není-li tato sjednána, považuje se smlouva za zrušenou. Prodávající i kupující jsou si povinni v takovém případě vydat, co již bylo plněno.
 4. Zboží je dodáváno těmito způsoby:
  1. prostřednictvím smluvního přepravce/dopravce;
  2. prostřednictvím držitele poštovní licence (dále také jen „poštou“).

Pokud není akce na snížení dopravného a má-li objednané zboží celkovou cenu vyšší než 900,- Kč, doručí je prodávající kupujícímu v dohodnutém termínu dodání a na své náklady prostřednictvím České pošty.

Prodávající předá smluvnímu přepravci zboží zpravidla do 48 hodin od uzavření smlouvy, byla-li zvolena platba dobírkou, případně v téže lhůtě od zaplacení kupní ceny (viz. bod 4.3.), byl-li zvolen jiný způsob platby, než dobírkou. Kupující bere výslovně na vědomí, že v případě zvolení způsobu platby převodem na účet uvedená lhůta počíná běžet až okamžikem připsáním kupní ceny na účet. V případě realizace objednávky v době marketingové akce nebo v jiných situacích se může doba expedice prodloužit.

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny:

 • dobírka balík – 35 Kč
  • doprava Česká pošta – Balík do ruky do 30 kg balík – 65 Kč
  • doprava Česká pošta – Balík na poštu do 30 kg balík – 65 Kč
  • doprava Česká pošta – Balíkovna do 30 kg balík – 60 Kč
  • doprava Zásilkovna výdejní místo do 5 kg balík – 55 Kč
  • doprava Zásilkovna výdejní místo do 10 kg balík – 95 Kč
  • doprava Zásilkovna domů do 5 kg balík – 75 Kč
  • doprava Zásilkovna domů do 10 kg balík – 80 Kč
  • doprava DPD Private (na soukromou adresu) balík – 95 Kč
  • doprava DPD Clasic (do firmy) balík – 85 Kč
  • doprava DPD výdejní místa Pickup balík – 70 Kč


* Pro zásilky nad 900 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení Zdarma. Zásilka bude odeslána přes Českou poštu (Balík Do Ruky). 

Přehled možných způsobů platby:

 1. Dobírka
 2. Převodem z účtu
 3. Platba kartou


Veškeré ceny za dopravu a způsoby platby jsou uvedeny včetně DPH.
Při využití slevy je pro uplatnění nároku na dopravu zdarma směrodatná konečná cena zásilky po slevě, tzn. konečná cena musí být i po uplatněné slevě vyšší než 900,- Kč (vč. DPH).

 • V případě nezastižení kupujícího na adrese místa dodání zanechá přepravce oznámení a pokusí se (var.: zboží doručit následující pracovní den) dohodnout (např. telefonicky či jiným vhodným způsobem) s kupujícím jiný termín dodání. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence a není-li kupující v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je kupující povinen prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.
 • Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Spolu s objednaným zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného zboží, návod k obsluze. Po převzetí zboží je kupujícímu zaslána e-mailem ve formátu PDF faktura s náležitostmi daňového dokladu. Kupující, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí zboží kupujícím zmocněna, musí svým podpisem na příslušném dokumentu potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady.
 • Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním věci k přepravě třetí osobě (držiteli poštovní licence/přepravci).

Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenou zboží je cena uvedená v aktuální nabídce prodávajícího na www.frosch-eko.cz platná ke dni odeslání objednávky kupujícím. Cena výrobku je uvedena včetně DPH. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy.
 2. Úhrada kupní ceny je možná následujícími způsoby:
  1. dobírkou při dodání objednaného zboží poštou;
  2. v hotovosti při převzetí zboží od smluvního přepravce;
  3. bezhotovostně na bankovní účet

Číslo účtu: 217955609/0300Název banky: ČSOB, a.s., a to při odesílání objednávky.

 1. Platby kupní ceny uskutečňované bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím nebo pracovníku držitele poštovní licence nebo pracovníku smluvního přepravce.

Hledání

Hledejte mezi produkty či našimi články.

Top produkty

Naše doprava je ekologická

Za každé dva prodané produkty Frosch vysadí nový stromek v oblasti Moravského krasu a v blízkém okolí.