Dodací a platební podmínky

Dodání zboží

 1. Zboží se dodává na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak. 
 2. Místo a termín dodání potvrdí prodávající kupujícímu v potvrzení objednávky.
 3. Obvyklá lhůta pro dodání zboží činí 3 pracovní dny. Není-li zboží skladem, může dodací lhůta činit až 30 dnů, o čemž bude kupující prostředky elektronické komunikace při potvrzení objednávky prodávajícím nebo bez zbytečného odkladu po tomto potvrzení vyrozuměn. Po uplynutí i této lhůty je možno s kupujícím sjednat další dodací lhůtu; není-li tato sjednána, považuje se smlouva za zrušenou. Prodávající i kupující jsou si povinni v takovém případě vydat, co již bylo plněno.
 4. Zboží je dodáváno těmito způsoby:
  1. prostřednictvím smluvního přepravce/dopravce;
  2. prostřednictvím držitele poštovní licence (dále také jen „poštou“).

Pokud není akce na snížení dopravného a má-li objednané zboží celkovou cenu vyšší než 900,- Kč, doručí je prodávající kupujícímu v dohodnutém termínu dodání a na své náklady prostřednictvím České pošty.

Prodávající předá smluvnímu přepravci zboží zpravidla do 48 hodin od uzavření smlouvy, byla-li zvolena platba dobírkou, případně v téže lhůtě od zaplacení kupní ceny (viz. bod 4.3.), byl-li zvolen jiný způsob platby, než dobírkou. Kupující bere výslovně na vědomí, že v případě zvolení způsobu platby převodem na účet uvedená lhůta počíná běžet až okamžikem připsáním kupní ceny na účet. V případě realizace objednávky v době marketingové akce nebo v jiných situacích se může doba expedice prodloužit.

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny:

 • dobírka balík – 50 Kč
  • doprava Česká pošta – Balík do ruky do 30 kg balík – 85 Kč
  • doprava Česká pošta – Balík na poštu do 30 kg balík – 80 Kč
  • doprava Česká pošta – Balíkovna do 30 kg balík – 65 Kč
  • doprava Zásilkovna výdejní místo do 5 kg balík – 65 Kč
  • doprava Zásilkovna výdejní místo do 15 kg balík – 120 Kč
  • doprava Zásilkovna domů do 5 kg balík – 100 Kč
  • doprava Zásilkovna domů do 15 kg balík – 130 Kč
  • doprava DPD Private (na soukromou adresu) balík – 115 Kč
  • doprava DPD Clasic (do firmy) balík – 100 Kč
  • doprava DPD výdejní místa Pickup balík – 85 Kč


* Pro zásilky nad 900 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení Zdarma. Zásilka bude odeslána přes Českou poštu (Balík Do Ruky). 

Přehled možných způsobů platby:

 1. Dobírka
 2. Převodem z účtu
 3. Platba kartou


Veškeré ceny za dopravu a způsoby platby jsou uvedeny včetně DPH.
Při využití slevy je pro uplatnění nároku na dopravu zdarma směrodatná konečná cena zásilky po slevě, tzn. konečná cena musí být i po uplatněné slevě vyšší než 900,- Kč (vč. DPH).

 • V případě nezastižení kupujícího na adrese místa dodání zanechá přepravce oznámení a pokusí se (var.: zboží doručit následující pracovní den) dohodnout (např. telefonicky či jiným vhodným způsobem) s kupujícím jiný termín dodání. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence a není-li kupující v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je kupující povinen prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.
 • Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Spolu s objednaným zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného zboží, návod k obsluze. Po převzetí zboží je kupujícímu zaslána e-mailem ve formátu PDF faktura s náležitostmi daňového dokladu. Kupující, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí zboží kupujícím zmocněna, musí svým podpisem na příslušném dokumentu potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady.
 • Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním věci k přepravě třetí osobě (držiteli poštovní licence/přepravci).

Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenou zboží je cena uvedená v aktuální nabídce prodávajícího na www.frosch-eko.cz platná ke dni odeslání objednávky kupujícím. Cena výrobku je uvedena včetně DPH. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy. Minimální výše objednávky na straně koncového zákazníka je 300 Kč s DPH (bez nákladů za platbu a dopravu)
 2. Úhrada kupní ceny je možná následujícími způsoby:
  1. dobírkou při dodání objednaného zboží poštou;
  2. v hotovosti při převzetí zboží od smluvního přepravce;
  3. bezhotovostně na bankovní účet

Číslo účtu: 217955609/0300Název banky: ČSOB, a.s., a to při odesílání objednávky.

 1. Platby kupní ceny uskutečňované bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím nebo pracovníku držitele poštovní licence nebo pracovníku smluvního přepravce.

Hledání

Hledejte mezi produkty či našimi články.

Top produkty