Certifikáty

Trvalá udržitelnost je pro nás zcela zásadní. Produkty se zelenou žabkou na obale jsou ekologické během celého životního cyklu. Zohledňujeme ekologické principy při výběru surovin a volbě dodavatelů, při práci s energiemi, obaly až po to, aby byly všechny produkty snadno biologicky odbouratelné a obaly zcela recyklovatelné a naše produkty tak nezanechávaly žádnou ekologickou stopu. Tento přístup můžeme doložit několika certifikáty:

EMAS

Zkratka EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) značí jednu z nejvyšších dosažitelných certifikací týkající se ekologie a ochrany životního prostředí. Audit podmiňující tuto certifikaci podstupujeme dobrovolně již od roku 2003 a každoročně úspěšně obhajujeme. Zahrnuje podrobné přezkoumání vlivu výrobního procesu a interních procesů na životní prostředí. Hodnotí se všechny aspekty podnikání – od zacházení s přírodními zdroji, přes samotnou výrobu, produkt, obal i každoroční inovace. Čím déle značka audit podstupuje, tím intenzivnější je tedy její zapojení do ekologických projektů a iniciativ. EMAS je tak považován za nejnáročnější ekologickou certifikaci. Evropský parlament bohužel neumožňuje umístění EMAS loga na obal produktu.

CRADLE TO CRADLE®

Všechny naše produkty vznikají dle principu Cradle to Cradle®, který usiluje o to, aby technologický a výrobní proces produktů byl uzavřený. Nákupem našich produktů tak nevzniká žádný nový plastový odpad. Toho dosahujeme tak, že pro výrobu našich plastových obalů využíváme pouze plastový odpad, který z 75 % pochází ze žlutého kontejneru, a zbylých 25 % z odpadu výroby. Právě to je princip Cradle to Cradle® neboli z kolébky do kolébky, který je opakem lineárního principu Cradle to Grave (z kolébky do hrobu), což je princip většiny konvenčních čisticích prostředků. Princip Cradle to Cradle® se ale netýká jen obalového materiálu nýbrž i aktivních látek a dalších složek, které jsou voleny tak, aby byly netoxické během používání a v dalších fázích, jako je výroba, recyklace a opětovné použití. Tuto certifikaci získávají konkrétní produkty, nikoliv celá značka. Každým rokem navyšujeme počet produktů s touto certifikací.

EU ECOLABEL

Mezinárodně uznávaná a nejrozšířenější eko certifikace udělovaná od roku 1992. EU Ecolabel je udělován produktům, které splňují ekologické standardy po celou dobu jejich životnosti: od těžby surovin po výrobu, distribuci a likvidaci. Tyto produkty mají nižší dopad na životní prostředí například s ohledem na emise v ovzduší, vodní emise, nižší spotřebu elektrické energie a lepší využívání odpadů ve srovnání s podobnými produkty na trhu. Všechny naše produkty splňují standardy této certifikace.

LEED PLATINUM

Jsme pyšní, že značka Frosch je skutečně ekologická, a to od výroby až po naše kanceláře. V roce 2012 získala naše centrála v Mohuči ocenění pro ekologické výstavby LEED Platinum (Leadership in Environmental & Energy Design). Pomocí větrných turbín, fotovoltaických panelů a využití geotermální podzemní vody vyrábí budova o 20 % více energie než spotřebuje k běžnému provozu.

TÜV DIN EN ISO 9001

Od roku 2001 je náš systém řízení kvality pro vývoj a dodávky výrobků v závodě v Mohuči certifikován podle kritérií DIN EN ISO 9001. Od roku 2002 má tento certifikát také náš druhý výrobní závod v rakouském Halleinu.

ISO 14001

Výrobní závody značky Frosch jsou již řadu let držiteli certifikátu ISO 14001. ISO 14001 je celosvětová norma pro systémy environmentálního managementu vydaná nezávislou nevládní organizací. Tento certifikát prokazuje, že splňujeme standardy uznávaného systému environmentálního managementu pro použití v Japonsku a dalších mimoevropských zemích.

A.I.S.E.

Již v roce 2005 jsme se jako první středně velký podnik v oboru pracích prostředků a mýdel stali aktivním členem Mezinárodní asociace pro praní a čištění A.I.S.E, která je jednou z nejstarších a nejsilnějších organizacích v odvětví čisticích a pečujících produktů. Cílem asociace je, aby produkty určené pro čistotu a hygienu byly bezpečné, udržitelné a přátelské jak pro zákazníky, tak pro životní prostředí.

GREEN BRANDS

Green Brands jsou mezinárodní, nezávislou brand-marketingovou organizací, která ve spolupráci s mezinárodními institucemi zabývajícími se udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí vyznamenává udržitelné značky. Frosch je jednou z prvních značek v České republice, která může se může pečetí Green Brands pyšnit. V roce 2021 jsme toto ohodnocení znovu obhájili.

MOST TRUSTED BRAND

Reader’s Digest od roku 2001 každoročně zjišťuje důvěru německých zákazníků ve značky. Studie je jedinečná v tom, že spotřebitelé jmenují značky bez jakýchkoli podnětů, tj. není jim předložen seznam, z něhož by mohli vybírat. Spotřebitelé sami určují, kterým značkám nejvíce důvěřují. Značka Frosch byla v roce 2023 již po dvacáté druhé v řadě vyhlášena nejdůvěryhodnější značkou ekologické drogérie na německém trhu.

VOLBA SPOTŘEBITELŮ 2023

Marketingový program, který oceňuje už 23.rokem nové a inovované výrobky. Jedná se o jedinečné ocenění, které udělují samotní čeští spotřebitelé. Produkt Čistič na kuchyně s přírodní sodou získal prestižní ocenění Volba spotřebitelů. Byl českými spotřebiteli zvolen Nejlepší novinkou 2023kategorii Ekologické čisticí prostředky. Toto ocenění je udělováno na základě průzkumu 4000 spotřebitelů.

Hledání

Hledejte mezi produkty či našimi články.

Top produkty