Ekologie

Hlavní misí a náplní značky Frosch je nepřetržitý vývoj, který posouvá udržitelnost značky stále dále. Udržitelnost pro nás není cílem nýbrž cestou. Neustále se zvyšující zátěž, které vystavujeme naše životní prostředí, vede stále k novým a novým výzvám, kterým je třeba na poli ekologie čelit. Naší snahou je na tyto výzvy reagovat a to cestou inovací, které zůstávají volně dostupné všem firmám v rámci konceptu „Open Innovation“, kdy žádná z inovací není značkou Frosch patentována.

Proto v roce 2012 vznikla iniciativa Frosch, která má za úkol hledat nová, udržitelná řešení v oblasti ochrany životního prostředí a zachování zdrojů. Prostřednictvím konceptu „Open Innovation“ vyzýváme další společnosti, aby se připojily k našim iniciativám, mezi které patří Recyklační iniciativa, hledající nové způsoby recyklace a využití recyklovaných materiálů, Iniciativa pro evropskou kultivaci, která usiluje o neustálé zvyšování podílu obnovitelných surovin evropského původu v našich produktech jako jsou slunečnicový, lněný  nebo olivový olej.

Tyto celo evropské iniciativy se snažíme doplňovat lokálními, českými a slovenskými, iniciativami jako je iniciativa Zasaďte strom se žabkou.

„Důvěryhodný ekologický výrobek může pocházet pouze od společnosti, která důsledně usiluje o udržitelnost ve všem, co dělá. Společnosti, která každý den dokazuje své povědomí o ochraně životního prostředí a společenskou odpovědnost.

Tím, že při každém obchodním rozhodnutí vždy zohledňujeme udržitelnost, budujeme důvěru našich zákazníků. Jsme přesvědčeni, že stále více spotřebitelů si přeje být informováno o sociálních a ekologických podmínkách, za kterých jsou jejich výrobky vyráběny.“

Reinhard Schneider

generální ředitel společnosti Werner & Mertz

Udržitelnost není pro společnost Werner & Mertz trendem, ale součástí firemní tradice. V rámci dobrovolné a nezávislé certifikace EMAS již dlouhou dobu každoročně informujeme o pokroku, kterého naše společnost dosáhla v oblasti výroby šetrné k životnímu prostředí a úsporné ke zdrojům.

Aktivity společnosti Werner & Mertz v oblasti udržitelného rozvoje mají stále větší dopad i mimo naši společnost: díky iniciativě Frosch a cíleným projektovým partnerstvím jsme v čele inovativních, udržitelných řešení. Tímto způsobem můžeme přinášet nové podněty do našeho vlastního odvětví i mimo něj.

Hledání

Hledejte mezi produkty či našimi články.

Top produkty